MESSI IZGUBIO RAT PROTIV BARCE!? Chelsea POKORIO transfer market! The Offside #91

TAPIRLO & RAGE QUIT MAJICE: bit.ly/TAPIRMERCH
TAPIRLO WEB: bit.ly/tapirlohr
INSTAGRAM: malajskitapir
Postani dio DREAM TEAMA i dodatno podrži kanal:
hrclubs.info/have/8P837qhN0mpfipm2-7hL9A.htmljoin
POŠTANSKI PRETINAC:
IVAN RADO
PP326
31103 OSIJEK
HRVATSKA
Email za poslovne upite potražite na bit.ly/PoslovniUpiti
#fifa #fifa20 #gameplay
Fotka thumbnail:
@cfcunofficial (Chelsea Debs) London / CC BY-SA (creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Preuzimanje datoteka

Pregleda
49,105

Komentari

 • Ako messi ode govorit ce da bjezi od izazova, da je kukavica Ako ostane onda je kukavica sta nezwli otic u jace lige Cijena koju placas kad si najbolji

  Veco _Veco _Prije 2 mjeseci
 • Zosto ni si spomenuo transfer Gabriela u Arsenal???

  Andrea EftimoskiAndrea EftimoskiPrije 2 mjeseci
 • Skoro najduzi uvod

  Petar KrasićPetar KrasićPrije 2 mjeseci
 • Malajski kralj

  Konstantin KarapetrovicKonstantin KarapetrovicPrije 2 mjeseci
 • na kraju ce mesi otici da igra za vojvodinu...... ejjj nemojte me napasti svako ima pravo mastati hahahhahaha

  Dimitrije MalesevicDimitrije MalesevicPrije 2 mjeseci
 • 13:28 a koliko su platili Kepu

  Emir BasicEmir BasicPrije 2 mjeseci
 • Iskreno, barcelonina uprava je smeće sa Bartolomeuom, imam osjećaj da Messi Ce ostati ako bartolomeu ode iz barce, ali i Barcelona je ovisna o messiu te se to treba promijeniti

  BornaBornaPrije 2 mjeseci
 • Naci da bi tabir vredio 100mil. Eura

  Stefan MaricicStefan MaricicPrije 2 mjeseci
 • Ja: naszavniče jel može dvojka da ne dobijem jedan molim vas Nastavnik: 6:33

  Luka DomićLuka DomićPrije 2 mjeseci
 • Sledeća ideja za draft IZABERI SAMO CRNCE U TIMU

  Joker 322Joker 322Prije 2 mjeseci
 • 2:30 djeca u africi has joined the chat

  EM_ YX_EM_ YX_Prije 2 mjeseci
 • 13:05 real je objavio da 160 miliona je spekulacija a oni su ozjavili da su ga platili 100 m

  football 99football 99Prije 2 mjeseci
 • odaklen je ovi čo'ik? rekao bih da je vrlo elokventan po njegovom izboru riječi za ime kanala, ali nakon slušanja i prvotnog šoka, ne mogu zaključiti! pa se pitam gdje se to tako govori, koji je to dijalekt? mislim da bih jedan youtuber trebao svladati osnove dikcije ili možda u ovom slučaju elokucije ili artikulacije. Riječ je najmanja jedinica određenog jezika koja nosi značenje, ali je izuzetno bitno način na koji se izgovara. inače, riječi se sastoje od zvučnih jedinica, fonema.

  Ivan MonotekIvan MonotekPrije 2 mjeseci
 • Moze sub za sub

  t tim gangt tim gangPrije 2 mjeseci
 • A zao mi messija

  Anox BHAnox BHPrije 2 mjeseci
 • nek igra golf kao bale :D

  SENTASENTAPrije 2 mjeseci
 • Mozete me zapratiti pocecusnimat upalite zvonce

  PAŠAPAŠAPrije 2 mjeseci
 • 5:38 Nada koja gleda ovo😑😭

  ilija ilijailija ilijaPrije 2 mjeseci
 • innamon c̈́͆̆̾̔͑̽ͧ̈̒̒͛̋̇̀҉̩͓̺͔̬͇̘̳͚̲͙̤̱̳̣̝ͅi̶͐̔̾̋̔̾ͩ̐̚̕͞҉͇̹̭͖̝͍̺̪̪̘͓n̢͙̤̠̙͙̮̞̪͕͎̖̦̭̗͇̣ͨ̓̈ͣ̾́̓͒̉͝͠n̵̥͓̙͙̮͓̯͓͔̮͎̳̳̻ͤ̑̋ͨͪ͟ͅâ̴̡̙̭̭̪͉̦̥͓̻̖̥̯̼͍̞͙ͫͣ̔̆͂̎̊͛̇̈̇̑ͨ́̚͢m̶̸̲̰̲̦͖͇̥͕̟͕̹̺̓ͦͮͨ́̎ͧͪͥ̿̿̈́͛͂͝͝͝ͅo̸̡͉̤͉ͥ̌͂̌͜͝ͅn̷̷̛̯̣̠̖͉͇ͣ̈́ͤ̂̏ͨ̈́̈́͢͢ ̧̢̯̲̦̯̭̱͓̭͔̣̼ͬ͂̓̎̈́̽͋̀͜͜l̵͇̜̘̮̩̫̯͐ͭͬ͑̒ͫ̊͛̌̈́ͧ̌̎͊̉͜͟i̸̛̟͓͔̜̳̱̞͎͈͉͖̳̓ͧ́̑̂ͅṉ̡͓̺̺̹̤͉͈̹͓̱̪͕̼̹̯ͥͭ̎̉̌̌̍̇̒ͣ̀ͧ̕͢͝n̷̷ͪ̆ͫ̋̉ͬ̽̌ͭ́͏͉̼̰̱̠â̛̓͗̎͋̈́ͯ̄̌̍ͣ̿̒͋̚͘͠͏̞͚̺̼͍̥̠̣̦͉͎̥̣̖̗͕͘ͅm̄͐͒͑̓̽̃̊̏͆ͬ҉̸̶͔̜̯͇̗o͔̩̝̳͖̙͉̟͊̉ͨͯ͆͐͊ͫͤ͐͌ͭ̀͟͞n̡̦̼͇͖̟͙͍̼̙̫̪͔͉̥͆ͥ̿́̇ͭ̍ͤ͊ͩ̋ͣ̂͜͝͝ ̲̲̲̩͉͇͎̖̘̣̻͙̻͖͉͊͑́̅͒ͬ͗̏̿ͥͭͥ̐̊̑̚͢͠ļ̪̝̩̗̟̹̥̣̟͓͔ͯ̍ͫ̃ͥ͛̉̈ͭ́ì̸̤̥͉̙̬͕͙̗̙̜̰̬ͥ̿̏̿̓͆̿̿̑ͭͪ͊̓̓̆̏͛͑́͡ç̿̀̇ͧͧ҉͞҉̨̗͓̳̱̻̙̰̬k̴̨̘̬̣̱̫̗ͮ̇ͫ̂͑̄̈́͌̃͒ͣ͋ͫͧ̇͆ͣ̚̚ä̶̡̭̝̼̺̬͙̘̰̹͉͓̮͊̇͠m̸̛̬͇̟̖̬̤̃̀͛ͧ̉ͤͮ̊̑̏̊̌̽̾͌ͨͦ͞o̠͉͚͔͎̤̾̄͌ͭ̑͌ͥ͂ͪ͂̍ͭ̾́̈̀̅̅́͜͠n̡̛̈́̓̂̃ͩͩ͏̧̹͎̪̲̩̥̬̹̖̟͔̠̰͚͉̯͎̹ ̶̶̬̭̪̤͓͉̙͓͚̒͆͛̓ͧ͌͋̈́̉̂ͮ̌̎̚̚͢͢ͅp̷̡͇̬̮̞̟̺̣̭̟̣ͪ̓̍ͧ̎̔̀o̸̸̺͉̫̙̪̱̜̯̘̦͉͊ͫͥ̒̍̿̑͊̈́͌͐͒͋̊͐̌͑͛͘͞k̨̧̝͖͔͍̳͈̠̜͍̻̥̠̜ͤͯ̆ͬͨͭͪ̆͂ͪ̀͡ȩ̵̲͙̩̺̯̺̼̺̲̲̲͕ͥ̇́ͨ̌ͧͭ̔̿ͫ̌̅͢͠͠ͅm̶̢̨̫̰̲̜ͩͧͥ͆ͨ̈́̇̔ͫ͆̎ͬͧ̅̈́̌͞o̵̝̳̗̫͇͉͎̺͉̞̳̺͉͇̣̅̀ͨ̾͊͂͞ņ̦̬̖̥̫̟̤̥͍̫̈́͗ͣ͐̔̈́̏͌ͦͯ͆͒ͬ͑̋̕ ̨͊ͮͦ̓̔͆̔̋ͦͪͥ̒̏̀ͥͪ̐̊̅҉̸̧̬̲̝̹͎̘͔̩̖̝p͚͉̟͖͈̠͍̫̠̫̖͚̠̬̃̏ͨͬͧ̎̏ͮͫ̃͑̏͟e̴͕̰̠̙̺̪̒ͦ̾̈́̄̆̓͑̀̏͐̿͗͘͜͟ę͖͙̥͉͚̫̠̠͇̺̼̐ͥͥͫ̀̋͘͟͟͟p̨̘̫̫͈̻̟͕̤̦̜͍̟͉͍͇̤͑ͬ͛ͧͤ̕ͅe̵̡̮͕͓̥̗̯̥̭̹͇̺̪̠̞̖̘̣͔͒ͩ̒͒̒̕̕ë̷̘̫͉̻͓̥̱̟̩͙̫̰͍͈̱͎̬͙̓̓̾ͪ̎̽ͥ̋̏ͬ͌ͤ͛ͨͭ̚͟m̢̽̋ͨ͂͌͒̓̋̓̃̑ͨ͢͝҉̩̝̟͖̪͖̖͇̞̬͍̭̭͔͎̗͍o̸͔͕̻͎͇̱̣̹̭͙ͣͮͪͫ́͆́͡ͅͅnͭ̋̀ͨ͋̀̿̽̒̔̈́̄͋͂ͮ̚͏̶̡̺̭̟̖̭̩̖̦̯͠ ̷̡̠͇̪̠̰̞͔͚̼ͨ̊͒̎ͨ͌̇ͦ̄̀͟m̡͖͖̙̩̙̞̲̃̓͗̐̍ͦ̿̒ͬ͗̃̈́ͬ̈͑̀͝͡ơ̧̢̢͚͇̮̙̮̽̉̒̓͒͘n̶̨͍͙͇̪̼̖̦̞̤ͮͫ̅ͧͨͨͯ̈́̒̑͒̑͐͜͠m̷̡̟͍̙̠̬͎̮̰͈̠̪͉͉̣̫ͯ͑͊ͤ̒̆͗ͭ̓͆̎̈ͥ͐͆͊ͨ͗̚͘͜͢ͅo̓ͩ̂̋͌̅̎̓ͬ͑̓̑̀҉̰̹͕͍n̨̼̬̞̟̙̞̺̺̠̱͇͔͓̘̦̤͔͐̍͆̑̐͊͆ͬ͑ͧ̕ ̸̸͈͇̻͙͖̥̗̜̤͓̤͍͎͂̀̇p̸̨̳̰̻͕̙͉̥̲͕̒͐́͌́ͯͬ̒̀̀̚͟ͅo̶̷̴̟̞̭̱̮̗͇̫̝̺ͯ̾͆ͧ͋ͩ̇͒̿̓ͧ͂ͮͨ̓ͬͪ̀o̞̭̬̫͖̫͚̒̇̃ͨͪ̈́̍̈́ṗ̨̢̥̯̫̲̭̀̊̈̐͑ͨ̒͆ͥ̀͢͡k̴̞̗̂ͪ́ͬ̆̓̒̔̅͆ͭ͂ͦ̈̀͜ͅa͋̊̊͌̅̃ͯͧͬͪ̇̑͌ͭ́͆̋͏҉̝͙̫̙̮̠͚͇̥͍̜͝p̷̡̝̥̙̟̫̤̪̝͖̼͓̙͉̙͉̓͌ͩ͌ͩ͂̇͗ͦ͋́͝ͅō̵̸̵̺͈͙̲̪̭̗̰͇̘̞͇̲͚̪̼̞̞͇͋͆̂ͣ̐́ͨͧ̈́̀̓̿̀̚͠ò̸̢̧͍̼̞͇̗̟͚̺ͣ̅̂̏̃̓̉̀ͯ̏̄͛ͩͮ͐̔͟p̸̤̭̪̩̮̺͙͔̙͎̒̄̈̽̐͛͟ͅaͩ̀͛̄̆̑͐̓ͭ̍ͭͪ̄͏̻̯̣̮̼̰̲̭̹͈̕͞͞i̛̗̩͚̖̜̙̥͉̩̮̗̙̭͓̬̒̇ͯ̅̉͌̌̑ͨ̿͜nͧ̎̓ͯͨͥͣ̉̿̚҉̴̴̤̫̹͖͈̝̝̜̞̻́ͅeͬ̈́͆̈́ͦ̊̋҉̸̢̦̙̰̪̤͟ ̵̪̖̟̺̝͇̰ͧ͒ͥ̓̓̓ͪ͗̂͋̌͒ͦ͝p̲̮̹̩̱̪̻̘̘̲ͨ́̄̓̒̽̽̀͆ͧ̄̄ͩ̀͠͝o̸͙̱̗̼̠̽ͭ̆͂ͥͪ̉͛ͯ͆̊͜õ̶̦͔̪͔̫̻̥̇̈́̽ͪ̔ͬͦ͜p̧̯̯̦̜͔͕͔̬̖̫̣̼͎͍̗̔͆̈́̂̔͆͒͠ḫ̡̡͚͕͍̮̻̲͍̰̩̫͇̗̰͔̓̅̽̒ͦ̿ͬ̇ͣ͒̕͠ͅͅô̸̧̡͓͈̝̰̅̐ͮ̽̅͢͞o̶ͫ̎̋ͦͧ͐̂̂҉̸̭͉͓̻̦̪͈̳͔̭̝̫̪̝̩̩̖̘p̛̊̐̍͟҉̸̶̜̙̫̤̞̬̺ ̏̃̇̈̔͐̅ͨ͜͏̡͎̪̱̙̬͙̮͔͙̰͖̗̙́ͅs͐͗ͦͨ҉̴͎̙̘̩̘̼̭͓͔̤̜̮ͅͅͅͅj̷̓̈́̋̐ͤ̂́̍́ͤ̿͒ͭ͆͋̕͞҉̠͍͓͖̥̹̻͈̗̠̲̥̪̬̰̯̗y̡̭̩̯̙̦͈̪̱̱̤͇̣̖̺̪̭̎̈͒̾͂̌̓́͑̎ͪ͗̏̇̽ͣ́͜e͛̍̏ͬ̔̽̑͋̚͏̜͈̩̞̠̤͇̮̟̱̱́ư̶̪͚͉͉͙̙͔̫͔̭̼̭̎̈͗́̿̔ͪ̒̀͜c̃͑̐̈̆ͭͣ̎ͫ͒̅͋́͒̀͝͏̴̗̫̪̠̪̙͟ų̪̩͕̗̗̩͉̠̹͔̰͙͕̦̭͔̗͒ͤͬ̏͐̋̏ͫ̾̾ͧ͐͑̀͊͛̍͝w̉̂̅ͮ̆ͨͤ̚҉̵̢̢̼͎̖̦̞j̸̴̸̤͔̺̟̭̇̓̃͐͒̔̏ͫ͌̐̓̓ͯͪ͒͝j͑͂͂ͩͬ̊ͧ̇̽̅̊ͣͬ҉̷̷̧̣̘̮̰͍̠̥̲͇̜͍̥̞̲̠͚̜̳͡ͅe̙̗̯͍̳̗͎̻̥͕̟͇̟̞̦͒͂ͨ̔͒͋́̚n̸͚͍̤̰̠̤͖̪̪̭͍̱̤͓̠̘̄ͪ̆̉̀͂̔̔̉͐͞͠͠d̨̡͎̙̺̜͍̙̜̝̱̘̘̲̬̠̙̱ͮ̇ͫͧ̿̀̓̉̉̉͛̈͒j̶̡̦̼̤̭͖̬̗̻̯̠̣ͮ̄̔ͤ̋͊ͪ̽͗͞c̙̘̩̖̝̲̦͔̻̣͚͍͚̦͈̙̖̬̝̊̅ͣ̉ͨͩ̆́̓̄̅́͢͡͝h̺̰̗̮̲̱͍̻͚̘̦̬̩̝͍͎͈̣͑̎̅̀ͮ͑̉ͮͥ̂́́̚͡s̨̝̦̪̪͍̩̫͖̝͚͍̺̲̩̞̹̾̄̽̂̄͋̄͋̉̔̆̍ͥ̏̅͌ͨ̓̚͠ű̏ͣͯ͊̒͏̬̪͔̦̗̝̣̺͕̟̣̕̕͜͟ų̢̡̳͇̣̮̦̪̬̥̻̠̜̲̗̗̺̝͔͛ͮ́̄͐̎̎̀̂̚ͅs̨͛͛̈́̾ͫ͋͋́́͐̇͗ͫ̔ͮ҉҉̶̗̤̝͙̪̙̙͔̺͔͡u̸̴̴̢̙̠͚̝̭̥̬͊̐́̀̋͗̀̾͗̇ͭ̒̐͛̏̚͟d̷̛͉̻͕̜͚͛͑ͭ̒̃̔̿ͨ̑̎͑̓͗͘͡ͅư̸͔̘͙͙̙̟̼͇̻̤̦͈̟̞̬̲̟͊̄ͧ͒ͯ̓ͫ̊́̚͘͠ͅh̷̲͓͈͚̟͉̟̏̽̿̾ͣ͋͒ͣ̎́͜͠d̷̩̠̱̬͒̽͆ͬ̽̽͛̔̀͂̈̽̃̾̽́̇̈̀͘h̴̡̛͕̺̗͉̫̩̩͈̤̥̺͇̖̜̞̣̙ͧ̌̄͗̅̾̄͂̾͢j̷̯͖͇͉̰̗̟͈̝ͥ͊́͆̄̉̆ͨ̄̆̄̔̃̐̈́̀ĕ̲͈̩͖͚͕̲̜͚̙̮̏̊͛̃ͨͪ̓̅̿ͬ͗ͪ͘͘̕͢j̅̒ͬ̅͌̈́͊̋̔̐̄͗̽͏̡͎͈͇̺͓̮̱͔̭͈͉̮̟d̨̯̠̞̞ͩ͋̄͂̔̃͋ͤͪ̓̕͠ĵ̶̛̮̮͉̩̱̫̯̀̀̅͡x̸̧̜̪͈̭͎̜̥̻̤͈̅̓̏̎̆͗̾̌͆̇̈͡͠j̷͓̩̺͍̼̽͋̾ͬ̇͗̈̽ͤ͟͜͠c̸̫̼̻̯̺͙̦̞̜̋̔͛ͫͤͮ͆ͦͣ̿̅̑̋͑͘ͅj̶̢̙͎̫̬̲̞̭͙̖̙̭̇ͪ̊͐ͨ͌̓͌͐ͮͦ̍ͯͤ͂̀̀jͭ͊͐ͯ́̏͐̐̽ͩ҉͏̡̟̘̱̺̬͙̻̦̗̻̖̤̠̠̝̹̮̰̗͜͢c̛͍̬̝̣͇̫̜̤̤̗͎̫͔̣͈͓̟̭̓͒ͥ͋̋͋̔ͨ̑ͭ̐̅ͯ̇̾̌͢͠h̛̎̋͂̂ͭ̏ͧ͂̽͒̉̾ͩ̚̚͏̢̭͉̞̗̺̩͙̮̠͚̦̖̖͚͖͕̳ͅx̛̼̬̹̓̓̑̀ͦ͒͋͗̍̈̚͜͠͞͝ͅh̴̷̢̞̦͎̯̺̘̣̦̣̳͚͆̏̅ͤ̀̀̅ͭ͒ͤ̓͆͆̽̃͌̚͞͡h̷̼̹̣̞̰͔̠̿̅̑̔̀͒̄͘̕s̵̵̩̺̹̺̪̫͕̈́̋̄́ͯ̍ͥ̊̍ͬͭͮ̏h̉̊́͐ͣ̎ͥ͏̹̜̘̻̜̗̠̘̭̩͖͔̩̙̟͓͚͠͠͞s̶̨͉̤̲̝͔̹͎̱̘̓̐̓̓̓̈͒͒̀ͪ͋͑͑ͬ͑͘͢h̴̸̢̩̱̻͕̝̪̱̘͓̮͔̻̟̭̉̄ͣͥ́̌ͫw͐̑ͩ̉͒͒ͬ͐ͮ̇ͧͬ̆͆͛͒͌͒͘͘͢͏̬̥̰̺̳͖̻̭̬̝̪ͅj̴̨̧͕̩͕̳̳̣̯̦͓̜ͧ͌͑ͮ̒̅̂͑ͭ͐̃̆̑̓ë̴̢̧̡͖̫̭̤͖̠̥͙̭́ͬ̉͒̓͋ͬ̈́͛̅͌̋͆ͣ̉͆͗̒j̻̺͖͚̝̪͈̻̖̞̹̈́ͥ̉ͨ̍ͧ͡͠͠j̸̧̢̩̙̠̟̺͙͖͕̹̦̥̩̻̼̐̀ͬ̃̂̅̉ͮ̏ͅd̵̸̝̼̪͍̤̖̪͓͖̱̫͖̝̣̬̺̔̍̇ͣͪ̽ͮͫ͑̐̏̀͟͜j̴̵ͪ̀͌̈͗̒͟͏͍͎̘̻̮̟̗̼͉̠̪͔̬̬ͅc̶̵͎͓̫̬̩̥̣̳͇̤̬̠̙̳̃̑̿͆̓̒̇̓̀̚̕͝j͒͋͛ͪ͗͊̒̈́҉̶̞̳̱̪̬̱̫͖̗̫͟͟͝d̡̓̏ͣ͌̓̈̓̋̔҉̬̜̣̦̬͍̞̜͙̰̝̖̠̜͈̞̱͈͔͢͟͡j̧̞͕̻͎̹̙̩̯̞̤̘̳̖̻̰ͧͣ̃ͮͬͤ̽ͫ̉̊̑ͧ̃͊͢eͦ̈́ͬ̐ͬ͒͒͐̈ͦ̀̚҉̼̮̠͝͞͠ͅn̸̙̫̙̼̙̟̓̈́ͬ̓̍ͦ͛ͤ̽̈́͑̾͞͡ͅn̵̦̟̲̖̩̺͇͍̞͈͙̜ͮ̂ͨ̅͆̏̚͘͜͢͡d̶̵̖̠̬̝͙̦͈̦̤̞͍̫ͣ̈́͂̎͂ͣ͗̉ͣ̌̆ͪ̅̈́ͭ͘

  TheBadClasherTheBadClasherPrije 2 mjeseci
 • Ne znam

  aida zoranicaida zoranicPrije 2 mjeseci
 • 12:12 Djordje Balasevic-Boza zvani pub

  ZorkicZorkicPrije 2 mjeseci
 • Da si gledao ligu prvaka mladih kad je porto osvojio pito bi se kako "samo" 40 milijuna za Fabia Silvu

  Goran KuprešakGoran KuprešakPrije 2 mjeseci
 • možda je vedo ipak trebao u italiju negdje otići ipak tamo igrači sa 35+ godina proigraju

  amar 34amar 34Prije 2 mjeseci
 • Jel si cuo za FK Miljakovac

  Dejan BućkovićDejan BućkovićPrije 2 mjeseci
 • Bartomeu dobro glumi, ali ne kao linijski sudija na us openu

  Miske 123Miske 123Prije 2 mjeseci
 • 0:17 i 9:48 Messi G.O.A.T 🐐👑😎!

  Ivanprosking _Ivanprosking _Prije 2 mjeseci
 • TaPirlo kraljuuu 💪💪💪

  Joker JB33Joker JB33Prije 2 mjeseci
 • Otici ce u city zato sto ne prati barcu na instagramu nego city

  Andrej ArlovicAndrej ArlovicPrije 2 mjeseci
 • Ljudi zna li neko kako pucati penal u fifi 19 u stranu meni puta na sredinu

  David TruticDavid TruticPrije 2 mjeseci
 • Slažem se u vezi Messija

  Ismar KresoIsmar KresoPrije 2 mjeseci
 • 0:20 Messi nije najbolji svih vremena

  Marke ForkeMarke ForkePrije 2 mjeseci
  • Ko je

   Petar KrasićPetar KrasićPrije 2 mjeseci
 • Am ali Messi je potpisao za doživotno igranje u barçi

  SUNĐER BOB KOCKALONESUNĐER BOB KOCKALONEPrije 2 mjeseci
 • Ma dajte ljudi zar ste stvarno mislili da Messi ide iz barce pa i sami znate da stalno sere da ce otic pa nikad nije jer se boji otic kad zna da nece vise bit najbolji jer ne moze zabijat hattrickove sociedadu, getafeu i betisu

  Ivan NemetIvan NemetPrije 2 mjeseci
  • Ti nemas pojma o fudbalu ili si penaldov fan pa hoces umanjiti Messijev ucinak,prva 4 kluba iz la lige kojima je Messi dao najvise golova su Sevilla,Atletico,Valencia i Real

   BENJOBENJOPrije 2 mjeseci
 • Mesi će za poslednju godinu dobiti od Barselone 120 miliona eura... Da, definitivno je Mesi najveći luzer...

  Vladimir PetrovićVladimir PetrovićPrije 2 mjeseci
 • 17:57 btw on nije uopste odigrao niti jednu utakmicu u svojoj karijeri... sto se tice profesionalnog fudbala

  Ninja from BalkanNinja from BalkanPrije 2 mjeseci
 • Nije najbolji nije ni blizu

  Mihail DafinceskiMihail DafinceskiPrije 2 mjeseci
 • Ovaj Lee Dixon je komentator u fifi

  Pavle KulicPavle KulicPrije 2 mjeseci
 • Kad messi ode ide i 98 posto navijaca sa njim

  ogi djokovicogi djokovicPrije 2 mjeseci
 • TAPIRLO ZA KOMENTATORA🤣

  Tin KerkezTin KerkezPrije 2 mjeseci
 • Da li ćeš ponovo snimat najljepši nacionalni dresovi

  Lazar JovanovicLazar JovanovicPrije 2 mjeseci
 • 14:33 jel si stavio pola prsta u oko?

  Marko OstojinMarko OstojinPrije 2 mjeseci
 • Like da Tapir donira Stutgardu sve pare sto je dobio od tiketa na Germaniji u zadnjih godinu dana😂

  Nikola PetrovicNikola PetrovicPrije 2 mjeseci
 • Lee Dixon je onaj komentator iz fife?

  CukleCuklePrije 2 mjeseci
 • Hahahaha intro na 2:52

  Ivan KrznarIvan KrznarPrije 2 mjeseci
 • Bas si ti lozer

  Marin ZdelarMarin ZdelarPrije 2 mjeseci
 • Ja sam jako srecan zato sto je messi ostao

  Filip GruevskiFilip GruevskiPrije 2 mjeseci
 • 5:38 dali je to izašlo iz tvoji usta Tapire nmg vjerovat

  Damir MomicDamir MomicPrije 2 mjeseci
 • 12:15 djordje balasevic joined the chat😂

  hanan zahirovichanan zahirovicPrije 2 mjeseci
 • Koji si ti kralj

  Grome 1965Grome 1965Prije 2 mjeseci
 • Di su poučni filmići?

  Darek GamezDarek GamezPrije 2 mjeseci
 • 1 like - 1 milion od city-a za messi-a 👍👍👍

  Srecko KostadinovicSrecko KostadinovicPrije 2 mjeseci
 • Jabi da messi ide u Bayern

  Mare it's debilMare it's debilPrije 2 mjeseci
 • Random lik koji lajkuje ovaj kometar zelim mu sve najljepše od srca, usput sub me mnogo bi mi znacilo❤❤❤

  Sangizzza 27Sangizzza 27Prije 2 mjeseci
 • Kinezi su nudili 600 miliona ali barca nije prihvatila

  Danijel MakrićDanijel MakrićPrije 2 mjeseci
 • Jedan od najvecih.

  Radovan NikolicRadovan NikolicPrije 2 mjeseci
 • #tapirlonajači

  Marko VučićMarko VučićPrije 2 mjeseci
 • 0:00 kale na aparatima

  Neznam Sta da pisemNeznam Sta da pisemPrije 2 mjeseci
 • Messi je jedini drlog u celoj situaciji... Svaka cast za Bartomeua! Ne moze igrac biti iznad kluba...

  mihajlo jakovljevicmihajlo jakovljevicPrije 2 mjeseci
 • Bartomeu drlog tjedna? Mislim da je Tapir klasa vise😂 (nije na vrijeme izasao offside)

  Wildoggy 88Wildoggy 88Prije 2 mjeseci
  • Ne ulazite tu, mozda je virus

   OFG 69OFG 69Prije 2 mjeseci
  • ingirl.buzz/lnmStgtRYAl あなたは私がより良い人になりたくなるようにします

   Okuneva KuhnOkuneva KuhnPrije 2 mjeseci
 • Hah najbolji ikada vazi

  Ilija Bab1cIlija Bab1cPrije 2 mjeseci
 • Walker ucio od jaja turea😂

  The Polar BearThe Polar BearPrije 2 mjeseci
 • 00.23 Messi nece preci u Siti zato što precednik Citija misli da Messi za svoje godine puno kosta i da nema vise carolije u nogama kao prethodnih godina.

  Irma OvukaIrma OvukaPrije 2 mjeseci
 • 14:24 napravi video o svim transferima ovog ljeta

  mali šarmali šarPrije 2 mjeseci
 • 1:22 za te pare kupis ceo sastav mladih dobrih igraca

  The Polar BearThe Polar BearPrije 2 mjeseci
 • Nemoj da skroluješ dole ! Ako čitaš ovo: Želim ti sve najbolje u život. Puno sreće i zdravlja i da ti se sve želje ostvare.I Moja želja je 2000 suba! I Ti koji ovo čitaš samo pogledaj moj kanal pa ako ti se svidi subaj se UZVRAĆAM PREKO DRUGOG AKAUNTA KADA NAPIŠETE U KOMENTAR ZADNJEG VIDEA UZVRATI A DA PRIKAŽETE SUBSCRIBE Snimo sam brawl stars uskoro omegle gdje ćete mi govorit izazove bit će smiješno i bit će drugi raznih igrica vama je to sekunda a meni puno znači❤️❤️❤️❤️ snimat ću kad budem imao vremena.Hvala ko se suba❤️❤️❤️❤️ Hvala svima unaprijed❤️❤️❤️❤❤❤❤

  IVAN ČAVARIVAN ČAVARPrije 2 mjeseci
 • Mesi ide iz te barcelone od kad je doso u nju

  doriandorianPrije 2 mjeseci
 • Hahaha Malajski care slatko me nasmeja al de brate reci mi ko ti je Van der Vik 14:25 vrv si mislio na Donija Van de Beka

  OkRaMOkRaMPrije 2 mjeseci
  • Reko je van de bik

   Began OmićBegan OmićPrije 2 mjeseci
 • Tapir je preskočio u zadnje vrijeme dva offside-a, u oba je Arsenal osvojio kup... 🤔

  Emin ŠukrijaEmin ŠukrijaPrije 2 mjeseci
  • Hahahahahahahah Tapirovo prokletstvo

   Tajanstveni LikTajanstveni LikPrije 2 mjeseci
  • haha

   Blue MoonBlue MoonPrije 2 mjeseci
  • Hahah 😂😂😂

   Deni ŠarinDeni ŠarinPrije 2 mjeseci
 • tapiru zasto vise nema kratkih filmica

  Relja GamesRelja GamesPrije 2 mjeseci
 • chealsea doveohavertza misle da ce osvojit ligu i na kraju zavrse osmi

  Lukas BabićLukas BabićPrije 2 mjeseci
  • @Lukas Babić ja navijam.sa mancester united ali ja mislim da chelsea ima veliku sansu pobediti premijer ligu

   Uros MihajlovicUros MihajlovicPrije 2 mjeseci
  • @F1PA FOOTBALL i dobit vas 0-3 imacete dobre sanse alja sam se salio za kom

   Lukas BabićLukas BabićPrije 2 mjeseci
  • Samo podjebavaj,doćete vi nama na Stamford Bridge🔵🦁

   F1PA FOOTBALLF1PA FOOTBALLPrije 2 mjeseci
 • 10 min pricao o messiju hahaha

  Anton BaždarićAnton BaždarićPrije 2 mjeseci
 • 1:30 Idemo sada svi da doniramu Stutgartu

  Nikola MarkovićNikola MarkovićPrije 2 mjeseci
  • Ehh kad bi se moglo

   1tsBag11tsBag1Prije 2 mjeseci
 • Al zato on sledece sezone odlazi free a barsa gubi 700m i tko je posle tu luzer

  Lazar MarkovicLazar MarkovicPrije 2 mjeseci
 • Zakon dres💙❤️👌

  Andrija VasiljevićAndrija VasiljevićPrije 2 mjeseci
 • Op

  Joco ToleJoco TolePrije 2 mjeseci
 • Ja mislim da ce Messi otic u Juventus pogotovo ako suarez ode tamo CR7 SUAREZ MESSI KAKAV tandem

  Footbal ChannelFootbal ChannelPrije 2 mjeseci
 • 100 komentar

  LAmistery 28LAmistery 28Prije 2 mjeseci
 • Tapiru pa zar i tu botovi 😂😂

  skini ga s golaskini ga s golaPrije 2 mjeseci
 • Drlog tjedna bartoumeu no bueno Tapir drlog tjedna Lajk ko se slaze😂😂😂😂

  Ognjen GajicOgnjen GajicPrije 2 mjeseci
 • Ako mozete bacite sub na moj kanal mnogo mi znaci

  AdiX_AdiX_Prije 2 mjeseci
 • Tapiru cao

  Josip MišičJosip MišičPrije 2 mjeseci
 • 0:17 nisam znao da city dovodi Ronalda

  Lazar DjukicLazar DjukicPrije 2 mjeseci
  • @bašrina doskoka jednostavno ima kompletniju karijeru od Mesija i kompletniji mi je igrac od Mesija

   Lazar DjukicLazar DjukicPrije 2 mjeseci
  • @bašrina doskoka po ovom klinji ovde

   Mihailo AlimpijevicMihailo AlimpijevicPrije 2 mjeseci
  • Po cemu je Ronaldo bolji?!

   bašrina doskokabašrina doskokaPrije 2 mjeseci
  • Tako je bre, kakav crni Messi

   F1PA FOOTBALLF1PA FOOTBALLPrije 2 mjeseci
  • Ha ha klinjo

   Mihailo AlimpijevicMihailo AlimpijevicPrije 2 mjeseci
 • LAŽ DRLOG TJEDNA TAPIRLO ZATO ŠTO NIJE BILO KLIPOVA REDOVNO

  Vebii BlaxkVebii BlaxkPrije 2 mjeseci
 • Ja da sam Messi igrao bi utakmice i davao auto golove

  Mihajlo TrajkovicMihajlo TrajkovicPrije 2 mjeseci
 • Zasto bi messi ispo gubitnik covjek je majpoznatiji prakticki covjek na svijetu svi njega podrzavaju a bartomeua preziru covjek je sa svojom obitelji u svojem gradu i klubu bartomeuov cilj je bio da messi ide s njima na sud da on ispadne pozitivac a da je messi izdajica

  Ivan RomekIvan RomekPrije 2 mjeseci
 • Ovo je priča koju vrlo rado pričam to je priča o Boži zvanom Pub

  Adnan NukićAdnan NukićPrije 2 mjeseci
 • tapire bio sam u zoo vrtu i video sam te u vodi i da ti kazem imas njusku smesnu🤣🤣🤣

  Miloš JeremićMiloš JeremićPrije 2 mjeseci
 • A di je da je Bayern uzeo lp?

  Anel KrakovićAnel KrakovićPrije 2 mjeseci
 • Neces se izvucii takoo drlog tjedna malajski tapir

  vekalavekalaPrije 2 mjeseci
 • Zašto dres PSGa 😂😂😂

  Hrvoje OršolićHrvoje OršolićPrije 2 mjeseci
 • Messi je ostao ali nece da igra kao sto je igrao ovih godina

  Dzeki PepićDzeki PepićPrije 2 mjeseci
 • 12:12 Is that a Đorđe Balašević reference?

  Night PigeonNight PigeonPrije 2 mjeseci
  • Boža zvani Pub

   Adnan NukićAdnan NukićPrije 2 mjeseci
 • Navijači barse ovaj ofsajd posvećen Mesiju

  darkodarkoPrije 2 mjeseci
 • KAZE NAJBOLJEG IGRACA MESIJA HAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHA

  Kristijan BukvićKristijan BukvićPrije 2 mjeseci
 • Seozna 20/21: Najava novog "DEMBELE-a" u Barci

  Hamza TidoHamza TidoPrije 2 mjeseci
 • 11:00 navijac sam barce i samo se nadam da ce se neato promjeniti na tim predsjednickim izborima 15.03.2021. I da ce nova uprava inati plan koji ce se svidjeti messiju pa da ga zadrze do kraja karijere u klubu jer realno on i svi to zalsuzuju...

  Luka Jozo MalekinLuka Jozo MalekinPrije 2 mjeseci
  • ja naVIJAM ZA DINAMOOOOOOOOOOOOO

   newplayzRBnewplayzRBPrije 2 mjeseci
 • Ma kakav netflix i chill ovo je 10 puta zanimljivije 😂

  benjac 04benjac 04Prije 2 mjeseci
 • 600 + lajkova 0 dislahkova samo kod Tapira

  Andrej JeftićAndrej JeftićPrije 2 mjeseci
 • Zao mi je Messija

  Karlo NemetKarlo NemetPrije 2 mjeseci
 • Ja bi volio vidit messija u interu jer mi je to naj draži klub i volio bih gledat juve inter ronaldo messi

  Adriano KraljevićAdriano KraljevićPrije 2 mjeseci
  • Da onda bi inter vrv opet bio najbolji klub na svetu

   Lik sa DunavaLik sa DunavaPrije 2 mjeseci